Dyrektor Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach ogłasza konkurs na stanowisko Głównego Księgowego.

Informacje podstawowe wraz z zakresem obowiązków