OBWIESZCZENIE

PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ

z dnia 15 kwietnia 2020 r.

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
w wyborach zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na PrezydentaNews