Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach ogłasza nabór na wolne stanowisko Pracownik Socjalny – 2 etaty.

ops

– Ogłoszenie o naborze pracownik socjalny (2)

– Kwestionariusz osobowy

– Klauzula informacyjna

– Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych