Rejestracja: telefoniczna do wszystkich punkt贸w w powiecie dzier偶oniowskim pod numerem 74/832-36-64

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodp艂atnej pomocy prawnej, nieodp艂atnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 294) oraz rozporz膮dzenie ministra sprawiedliwo艣ci z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nieodp艂atnej pomocy prawnej oraz nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2492).

Osoby uprawnione: Nieodp艂atna pomoc prawna i nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie przys艂uguj膮 osobie uprawnionej, kt贸ra nie jest w stanie ponie艣膰 koszt贸w odp艂atnej pomocy prawnej.

Finansowanie: Zgodnie z art. 19 ust. 1 ww. ustawy zadanie to jest finansowane z bud偶etu pa艅stwa, z cz臋艣ci b臋d膮cej w dyspozycji wojewod贸w, poprzez udzielanie dotacji celowej powiatom.

Obszary dzia艂ania:

Nieodp艂atna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej 鈥瀘sob膮 uprawnion膮鈥, o obowi膮zuj膮cym stanie prawnym oraz przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach, w tym w zwi膮zku z tocz膮cym si臋 post臋powaniem przygotowawczym, administracyjnym, s膮dowym lub s膮dowoadministracyjnym lub,
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwi膮zania jej problemu prawnego, lub
3. sporz膮dzenie projektu pisma w sprawach, o kt贸rych mowa w pkt 1 i 2, z wy艂膮czeniem pism procesowych w tocz膮cym si臋 post臋powaniu przygotowawczym lub s膮dowym i pism w tocz膮cym si臋 post臋powaniu s膮dowoadministracyjnym, lub ",
4. nieodp艂atn膮 mediacj臋, lub
5. sporz膮dzenie projektu pisma o zwolnienie od koszt贸w s膮dowych lub ustanowienie pe艂nomocnika z urz臋du w post臋powaniu s膮dowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w post臋powaniu s膮dowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach post臋powania i ryzyku finansowym zwi膮zanym ze skierowaniem sprawy na drog臋 s膮dow膮",

Nieodp艂atna pomoc prawna nie obejmuje spraw zwi膮zanych z prowadzeniem dzia艂alno艣ci gospodarczej, z wyj膮tkiem przygotowania do rozpocz臋cia tej dzia艂alno艣ci.

Nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie obejmuje:
1. Dzia艂ania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzaj膮ce do podniesienia 艣wiadomo艣ci tej osoby o przys艂uguj膮cych jej uprawnieniach lub spoczywaj膮cych na niej obowi膮zkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwi膮zaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporz膮dzenie wsp贸lnie z osob膮 uprawnion膮 planu dzia艂ania i pomoc w jego realizacji. Nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczeg贸lno艣ci porady dla os贸b zad艂u偶onych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia spo艂ecznego.
2. Nieodp艂atne poradnictwo obywatelskie obejmuje r贸wnie偶 nieodp艂atn膮 mediacj臋.

Lokalizacje Punkt贸w Nieodp艂atnej Pomocy Prawnej i Nieodp艂atnego Poradnictwa Obywatelskiego w roku 2020.

Punkty nieodp艂atnej pomocy prawnej i nieodp艂atnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie dzier偶oniowskim w 2020 roku