Dzia艂aj膮c na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorz膮dzie gminnym, zwo艂uj臋 sesj臋 Rady Miejskiej Pieszyc na dzie艅 29 stycznia 2020 roku, godz. 14.00. Sesja odb臋dzie si臋 Centrum Kultury w Pieszycach, ul. Kopernika 37.
Proponowany porz膮dek obrad:
1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej Pieszyc.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Przedstawienie sprawozdania z pracy Komisji Rewizyjnej za 2019 rok.
5. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia planu pracy Komisji Rewizyjnej
na 2020 rok (projekt nr 1/2020).
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej Pieszyc w sprawie okre艣lenia 艣redniej ceny jednostek
paliwa w Gminie Pieszyce na rok szkolny 2019/2020 (projekt nr 2/2020).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwa艂y nr XIV/108/2019 Rady
Miejskiej Pieszyc z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie planu dofinansowania form
doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty
dofinansowania op艂at w 2020 roku pobieranych przez plac贸wki doskonalenia
nauczycieli, szko艂y wy偶sze oraz inne podmioty, kt贸rych zadania statutowe obejmuj膮
doskonalenie zawodowe nauczycieli zatrudnionych w szkole i przedszkolu
prowadzonych przez Gmin臋 Pieszyce (projekt nr 4/2020).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwa艂y nr XXXV/221/2013
Rady Miejskiej w Pieszycach z dnia 27 czerwca 2013r. w sprawie nadania statutu
O艣rodkowi Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach (projekt nr 3/2020).
9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia stawek op艂at za zaj臋cie pasa
drogowego na drogach gminnych (projekt nr 5/2020).
10. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
11. Wolne wnioski i informacje.
12. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.