Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy to największy program certyfikujący dla firm na Dolnym Śląsku. Stanowi inicjatywę wychodzącą naprzeciw dążeniom do integracji regionalnej, wzrostu gospodarczego i rozwoju lokalnego rynku pracy. Jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień wręczanych polskim przedsiębiorcom.
DolnoslaskiCertyfikatGospodarczyNews
DCG powstał z myślą o promocji firm, które spełniają określone przez Kapitułę kryteria ekonomiczne, przestrzegając jednocześnie zasad etyki i uczciwej konkurencji. Mogą go otrzymać podmioty gospodarcze, które stanowią biznesową wizytówkę regionu – nie tylko z uwagi na wymierne wskaźniki gospodarcze, ale i filozofię prowadzenia działalności. DCG pozwala wskazać firmy skutecznie zmieniające gospodarcze oblicze regionu. To dolnośląskie przedsiębiorstwa, które są wiarygodne finansowo, stawiają na rozwój i innowacyjne technologie oraz kierują się zasadami etyki biznesowej. Ich grono z roku na rok się powiększa. Misją Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego jest budowanie tożsamości regionalnej i wspieranie wzrostu gospodarczego Dolnego Śląska poprzez promowanie przedsiębiorczości i tworzenie korzystnych warunków dla jej rozwoju. Może to właśnie Państwa firma powinna otrzymać Dolnośląski Certyfikat Gospodarczy? Jeśli tak, mamy jeszcze czas aby zgłosić Waszą kandydaturę. Prosimy o informację czy jesteście Państwo zainteresowani do 8 listopada 2019 r.