Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej w Pieszycach, która odbędzie się w środę 25 września 2019 roku o godz.: 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach.

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pieszyce.
5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Pieszyce za I półrocze 2019 roku.
6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Pieszyce na 2019 rok (projekt nr 63/2019).
7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie współdziałania z Gminą Miejską Dzierżoniów (projekt nr 61/2019).
8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Pieszyce w Zgromadzeniu Związku Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego "ZGPD-7"(projekt nr 62/2019).
9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy między sesjami Rady Miejskiej.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.