Zapraszamy na Sesj臋 Rady Miejskiej w Pieszycach, kt贸ra odb臋dzie si臋 w 艣rod臋 25 wrze艣nia 2019 roku o godz.: 14:00 w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach.

Proponowany porz膮dek obrad:


1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Przedstawienie porz膮dku obrad.
3. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
4. Informacja o stanie bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego na terenie Gminy Pieszyce.
5. Informacja o przebiegu wykonania bud偶etu Gminy Pieszyce za I p贸艂rocze 2019 roku.
6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2019 rok (projekt nr 63/2019).
7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie wsp贸艂dzia艂ania z Gmin膮 Miejsk膮 Dzier偶oni贸w (projekt nr 61/2019).
8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie w sprawie wyznaczenia dodatkowego przedstawiciela Gminy Pieszyce w Zgromadzeniu Zwi膮zku Gmin Powiatu Dzier偶oniowskiego "ZGPD-7"(projekt nr 62/2019).
9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
10. Interpelacje i zapytania radnych.
11. Odpowiedzi na interpelacje.
12. Wolne wnioski i informacje.
13. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.