Minister Infrastruktury przekazał Wojewodzie Dolnośląskiemu zatwierdzoną przez Prezesa Rady Ministrów listę zadań gminnych oraz zadań powiatowych województwa dolnośląskiego do dofinansowania ze środków Funduszu. Wśród 118 złożonych wniosków był także ten dotyczący „Przebudowy drogi Własta w Pieszycach”. Oficjalnie informuję, że Gmina Pieszyce pozyskała środki zewnętrze na w/w zadanie w kwocie 591 894,00 zł. Wartość projektu to 741 118,00 zł.
WLASTACzINewsWLASTACZIINews