Stowarzyszenie Turystyczne Gmin Gór Sowich poszukuje wykonawcy, który odpowiedzialny będzie za utworzenie śladu i utrzymanie tras do narciarstwa biegowego w Górach Sowich. Umowa zostanie podpisana na okres pięciu sezonów zimowych, od roku 2019 do 2024.
RatraKStowarzyszenieNews
Oferty można składać w Biurze STGGS, które znajduje się w Bielawskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, ul. Wolności 57, 58-260 Bielawa do dnia 20 września 2019 r.
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia: www.gorysowie.org.

ZAPYTANIE OFERTOWE