Miłośników pływania zapraszamy na Basen Miejski w Pieszycach 3 sierpnia 2019 r. Właśnie tego dnia odbędą się Zawody Pływackie o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce. Szczegóły znajdują się na plakatach i w regulaminie.
ZawodyPlywackieNews

Regulamin Zawodów Pływackich o Puchar Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce

Zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział osoby niepełnoletniej w zawodach