18 lipca 2019 r. w Ludwikowicach Kłodzkich, burmistrz Dorota Konieczna – Enozel odebrała promesę z rąk Wicemarszałka Województwa Dolnośląskiego Marcina Gwoździa przekazaną przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego na finansowanie inwestycji realizowanej przy wsparciu finansowym w ramach konkursu ,,Odnowa Dolnośląskiej Wsi".
OdnowaWsiDolnoslaskiejNews
Pozyskane środki przeznaczone zostaną na zagospodarowanie miejsca rekreacji przy stawie w Bratoszowie, a pełna kwota dofinansowania wynosi 29 259, 00 zł. Program odnowy wsi przynosi olbrzymie korzyści społecznościom lokalnym, dotyczą one sfery materialnej, gospodarczej, jak również sfery związanej z kultywowaniem lub tworzeniem nowych tradycji. Program odnowy wsi daje możliwość, poprzez wykorzystanie często uśpionego potencjału wewnętrznego mieszkańców i ich zaangażowania do pracy na rzecz swoich miejscowości, do realnej poprawy jakości życia na wsi.