Powiat Dzierżoniowski we współpracy ze Stowarzyszeniem Ziemia Dzierżoniowska otrzymał dofinansowanie na duży projekt partnerski w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 16 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa podjął uchwałę o dofinansowaniu projektu "Zdobyte doświadczenie - szansą na zatrudnienie" realizowanego w ramach poddziałania 10.4 RPO WD 2014-2020.
ZespolSzkolNews

Głównym celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych na terenie powiatu dzierżoniowskiego. Projektem zostały objęte wszystkie szkoły zawodowe których organem prowadzącym jest Powiat Dzierżoniowski - 5 szkół zawodowych (Dzierżoniów, Bielawa, Pieszyce). Na poziomie projektu zaplanowano m.in: organizację staży i praktyk zawodowych, organizację kursów/szkoleń dla uczniów oraz nauczycieli, tworzenie klas patronackich w celu zwiększenia udziału lokalnych pracodawców w systemie edukacji zawodowych na terenie Powiatu, organizację dodatkowych zajęć specjalistycznych w ramach kształcenia zawodowego, organizację staży dla nauczycieli w celu zdobycia umiejętności nauczania zawodu tak jak w rzeczywistym miejscu pracy oraz studia podyplomowe dla nauczycieli oraz zakup sprzętu i wyposażenia sal do nauki zawodu o wartości 285.000,00 PLN.
W projekcie zaplanowano łączne wsparcie dla 238 uczniów oraz 61 nauczycieli.
Całkowita wartość projektu wynosi 2.467.265,15 PLN, natomiast wartość dofinansowania wyniosła 2.343.565,15 PLN (wkład UE oraz Budżetu Państwa).