Zapraszamy na Sesję Rady Miejskiej w Pieszycach, która odbędzie się 24 kwietnia 2019 r., o godz. 14:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Wręczenie aktu mianowania na stopień porucznika Wojska Polskiego Panu Julianowi Mazurowi.
3. Wręczenie Ks. Prałatowi Edwardowi Dzikowi odznaczenia-Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.
4. Podziękowania dla Pani Grażyny Król za długoletnią współpracę oraz gratulacje z okazji objęcia funkcji Dyrektora Niemczańskiego Ośrodka Kultury.
5. Przedstawienie porządku obrad.
6. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
7. Sprawozdanie z działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2018 rok.
8. Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2018 rok.
     - Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z działalności Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach za 2018 rok.
11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany budżetu Gminy Pieszyce na 2019 rok.
12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny gruntu osobom uprawnionym z art. 209 a ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami.
13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamknięcie sesji Rady Miejskiej.