Zapraszamy na Sesj臋 Rady Miejskiej w Pieszycach, kt贸ra odb臋dzie si臋 24 kwietnia 2019 r., o godz. 14:00 w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach.

Proponowany porz膮dek obrad:

1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
2. Wr臋czenie aktu mianowania na stopie艅 porucznika Wojska Polskiego Panu Julianowi Mazurowi.
3. Wr臋czenie Ks. Pra艂atowi Edwardowi Dzikowi odznaczenia-Br膮zowy Medal za Zas艂ugi dla Obronno艣ci Kraju.
4. Podzi臋kowania dla Pani Gra偶yny Kr贸l za d艂ugoletni膮 wsp贸艂prac臋 oraz gratulacje z okazji obj臋cia funkcji Dyrektora Niemcza艅skiego O艣rodka Kultury.
5. Przedstawienie porz膮dku obrad.
6. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
7. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2018 rok.
8. Sprawozdanie finansowe Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2018 rok.
     - Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejskiej Biblioteki Publicznej-Centrum Kultury w Pieszycach za 2018 rok.
9. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci O艣rodka Pomocy Spo艂ecznej w Pieszycach za 2018 rok.
10. Sprawozdanie z dzia艂alno艣ci Zak艂adu Gospodarki Mieszkaniowej w Pieszycach za 2018 rok.
11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Pieszyce na 2019 rok.
12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny gruntu osobom uprawnionym z art. 209 a ustawy o gospodarowaniu nieruchomo艣ciami.
13. Sprawozdanie Burmistrza z pracy miedzy sesjami Rady Miejskiej.
14. Interpelacje i zapytania radnych.
15. Odpowiedzi na interpelacje
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.