Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje pozarz膮dowe* do wzi臋cia udzia艂u w konsultacjach dotycz膮cych projektu Uchwa艂y Rady Miejskiej w Pieszycach w sprawie przyj臋cia Programu wsp贸艂pracy Gminy Pieszyce w 2019 roku z organizacjami pozarz膮dowymi oraz podmiotami, o kt贸rych mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzia艂alno艣ci po偶ytku publicznego i o wolontariacie poprzez wskazanie priorytetowych zada艅 publicznych i okre艣lenie swoich zapotrzebowa艅 na 2019 r. w terminie do dnia 09 pa藕dziernika 2018 r.

 

Dodatkowych informacji mo偶e udzieli膰 Andrzej Zwierzyna, Tel. 693 607 581, Referat Zarz膮dzania Kryzysowego Spraw wojskowych i Obronnych, ul. Ko艣ciuszki 2, pok. Nr 11 UMiG w Pieszycach