CZYSTE GÓRY SOWIE - pod takim hasłem 22 września 2018 r. Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie" organizuje wraz z gminami członkowskimi: Głuszycą, Jedliną – Zdrój, Nową Rudą, Pieszycami oraz Walimiem wydarzenie, którego celem jest wsparcie akcji sprzątania świata poprzez edukację, a przede wszystkim czynny udział mieszkańców i turystów w dbaniu o czystość szlaków górskich wiodących na Wielką Sowę. Wsparciem i honorowym patronatem naszą inicjatywę objęły również Nadleśnictwa: Świdnica, Jugów oraz Wałbrzych za co serdecznie dziękujemy.

czystegorysowie www

Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

Szczegóły i zasady uczestnictwa znajdują się w „Regulaminie wydarzenia Czyste Góry Sowie” dostępnym na stronie Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Sowiogórskie” www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

Plan organizacyjny:
Przejście szlakami na szczyt góry Wielka Sowa pod opieką przewodników górskich trasami pieszymi:
Głuszyca – Wielka Sowa:
Siedziba Biura LGD ul. Grunwaldzka 26 –zbiórka o godz. 8:30 – wymarsz godz. 9:00
Przełęcz Sokola – Wielka Sowa:
Parking obok Karczmy Pod Sową - zbiórka godz. 12:00 – wymarsz godz. 12:30
Przełęcz Jugowska – Wielka Sowa:
Parking - zbiórka godz. 10:50 – wymarsz godz. 11:00
Walim – Wielka Sowa:
CKiT w Walimiu T. Kościuszki 2, 58-320 – zbiórka godz. 10:30 w Sali bankietowej na parterze/ wymarsz godz. 11:00
Dojście na szczyt Wielkiej Sowy planowany na godz. 14:00
Powrót – zejście z Wielkiej Sowy o godz. 15:30

Dla mniej aktywnych uczestników proponujemy krótsze trasy zapewniając dojazd do Przełęczy Sokolej oraz Przełęczy Jugowskiej. Miejsca wyjazdu autokarów:
JUGÓW - Parking przy Zespole Szkół Nr 1: ul. Główna 85, 57-430 Jugów - wyjazd godz. 11:30
(zbiórka uczestników godz. 11:00)
PIESZYCE - Parking przy cmentarzu parafii pw. św. Antoniego (ul. Ogrodowa), 58-250 Pieszyce - wyjazd godz. 10:30
(zbiórka uczestników godz. 10:00 Pieszyce)
GŁUSZYCA – parking ul. Leśna, 58-340 Głuszyca – wyjazd godz. 11:00
(zbiórka uczestników godz. 10:30)
JEDLINA – Zdrój Kompleks Sportowy przy ul. Kłodzkiej – wyjazd godz. 11:30
(zbiórka uczestników godz. 11:00)
Następnie przejście z przełęczy Sokolej lub Przełęczy Jugowskiej na szczyt Wielkiej Sowy. Planowany czas dotarcia na szczyt Wielkiej Sowy o godz. 14:00.
Powrót autokarem o godz. 17:00 z miejsc:
Przełęcz Jugowska - Pieszyce SP nr 1 ul. Ogrodowa 23,
Przełęcz Sokola – Jugów ul. Główna 85,
Przełęcz Sokola - Głuszyca ul. Grunwaldzka 26 przez Jedlinę – Zdrój (Kompleks Sportowy przy ul. Kłodzkiej)

Na szczycie Wielkiej Sowy przewidziana została pogadanka nt. problematyki zaśmiecania środowiska.

PIKNIK NA WIELKIEJ SOWIE – godz. 14:00
W programie ognisko, ciepły posiłek oraz niespodzianki