W związku z dużym zapotrzebowaniem i zainteresowaniem mieszkańców Gminy Pieszyce miejscami w żłobku postanowiliśmy uruchomić z dniem 1 września 2018 r. dodatkową grupę żłobkową. Tym samym zwiększymy nabór z 3 do 4 grup.

ZlobekWWW

- Bardzo nas cieszy to, że młodzi rodzice wracają do pracy i rozwijają się również zawodowo – mówi Burmistrz Pieszyc, Dorota Konieczna – Enozel. - My chcemy wspomagać ich w opiece nad pociechami i mamy takie możliwości. A już w 2019 roku te możliwości będą jeszcze większe, bowiem miejsc w żłobku będzie więcej, i to w nowoczesnym budynku żłobka i przedszkola, który właśnie jest budowany.

Obecnie przedszkole zlokalizowane jest w dwóch budynkach, które nie spełniają wszystkich wymogów użyteczności publicznej. Z roku na rok wzrasta również zapotrzebowanie w Pieszycach na miejsca w przedszkolu i żłobku. Spowodowane jest to po pierwsze zwiększeniem ilości dzieci, ale również napływem nowych mieszkańców do Pieszyc. Coraz więcej osób podejmuje decyzję, aby wybudować się w Pieszycach i tutaj zamieszkać.

Powierzchnia użytkowa placówki żłobka i przedszkola liczyć będzie 2 078,97 m2, w tym powierzchnia żłobka to 496,77 m2 a przedszkola to 1582,2 m2. Budynek posiadać będzie bryłę w kształcie litery "L", będzie dwukondygnacyjny, częściowo z dachem dwuspadowym, a częściowo płaskim. Zakłada się wybudowanie "zielonych tarasów".  Wykorzystane założenia projektowe wraz z użyciem ponadstandardowych warstw izolacyjnych służyć mają zaoszczędzeniu energii. Budynek będzie budynkiem demonstracyjnym wykorzystującym nowoczesne rozwiązania w zakresie oszczędności energetycznej (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne).

Żłobek znajdować ma się w części parterowej obiektu, a przedszkole w części parteru oraz na I piętrze. Całość inwestycji to koszt ok. 10 020 000 zł z czego kwota dofinansowania to 4 382 241,10 zł dla demonstracyjnego budynku przedszkola z częścią żłobkową w ramach programu operacyjnego RPO WD 2014 – 2020 oś priorytetowa: 3. Gospodarka niskoemisyjna. Kwota dofinansowania dla żłobka to 1 899 000,85 zł w ramach programu operacyjnego RPO WD 2014 – 2020 oś priorytetowa: 6. Infrastruktura spójności społecznej.

ZlobekWWW projectlogo fundusze europejskie 800