Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszka艅c贸w Gminy na sesj臋 Rady Miejskiej, kt贸ra odb臋dzie si臋 29 sierpnia 2018 roku. Rozpocz臋cie obrad w sali posiedze艅 Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach o godzinie 14:30.

Proponowany porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Podzi臋kowania Zarz膮du Ko艂a Polskiego Zwi膮zku W臋dkarskiego w Pieszycach dla Pana Marka Drozdowskiego za wsp贸艂prac臋.
 3. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 4. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5. Sprawozdanie z funkcjonowania plac贸wek o艣wiatowych na terenie Gminy Pieszyce w roku szkolnym 2017/2018.
 6. Stan przygotowania plac贸wek o艣wiatowych do nowego roku szkolnego 2018/2019.
 7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dokonania zmian w bud偶ecie Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr 43/2018).
 8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zwolnienia dyrektora Przedszkola Publicznego nr 2 w Pieszycach od obowi膮zku realizacji zaj臋膰 dydaktycznych, wychowawczych i opieku艅czych (projekt nr 44/2018).
 9. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.