Podczas najbliższej Sesji Rady Miejskiej w Pieszycach studenci Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu zaprezentują wnioski z raportu, nad którym pracowali w ramach projektu Szkoły Liderów Lokalnych pod patronatem Rektora UE prof. Andrzeja Kalety i Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego.

Celem badania było określenie czy budowa infrastruktury narciarskiej (wyciągu i tras narciarskich) może rzeczywiście być motorem rozwoju gospodarczego i wykorzystania potencjału turystycznego gminy Pieszyce oraz czy inwestycja w taką budowę, w masywie Wielkiej Sowy będzie przedsięwzięciem opłacalnym dla inwestora?

 

Ponadto najbliższa sesja RM będzie sesją sprawozdawczą, podczas której służby mundurowe będą mówić o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Pieszyce.

Mieszkańców ciekawych o szczegółowe informacje zapraszamy do uczestniczenia w Sesji Rady Miejskiej, która odbędzie się w najbliższą środę 27 czerwca, w Miejskiej Bibliotece Publicznej – Centrum Kultury w Pieszycach. Początek obrad o godz. 14:30.

Porządek obrad Sesji Rady Miejskiej >>>