Przewodnicz膮cy Rady Miejskiej Pieszyc Ryszard Kondrat zaprasza mieszka艅c贸w Gminy na sesj臋 Rady Miejskiej, kt贸ra odb臋dzie si臋 27 czerwca 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej - Centrum Kultury w Pieszycach. Rozpocz臋cie obrad o godzinie 14:30.

Proponowany porz膮dek obrad:

 1. Otwarcie sesji Rady Miejskiej w Pieszycach.
 2. Podzi臋kowania dla honorowych dawc贸w krwi z terenu Gminy Pieszyce.
 3. Przedstawienie porz膮dku obrad.
 4. Przyj臋cie protoko艂u z obrad poprzedniej sesji Rady Miejskiej.
 5. Informacja o stanie bezpiecze艅stwa i porz膮dku publicznego na terenie Gminy Pieszyce.
 6. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania tytu艂u 鈥瀂as艂u偶ony dla Gminy Pieszyce鈥 (projekt nr  37/2018).
 7. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania tytu艂u 鈥瀂as艂u偶ony dla Gminy Pieszyce鈥 (projekt nr  38/2018).
 8. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie nadania tytu艂u 鈥瀂as艂u偶ony dla Gminy Pieszyce鈥 (projekt nr  39/2018).
 9. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie zmiany bud偶etu Gminy Pieszyce na 2018 rok (projekt nr  34/2018).
 10. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce (projekt nr 40/2018).
 11. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie dopuszczenia zap艂aty podatk贸w stanowi膮cych doch贸d bud偶etu Gminy Pieszyce instrumentem p艂atniczym (projekt nr 35/2018).
 12. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 艣ciek贸w obowi膮zuj膮cego na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 36/2018).
 13. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwole艅 na sprzeda偶 napoj贸w alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzeda偶y, podawania i spo偶ywania napoj贸w alkoholowych na terenie miasta i gminy Pieszyce (projekt nr 33/2018).
 14. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyj臋cia Programu wspierania uzdolnie艅 uczni贸w zamieszka艂ych na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 41/2018).
 15. Projekt uchwa艂y Rady Miejskiej w sprawie przyznawania stypendi贸w za wyniki w nauce, osi膮gni臋cia naukowe i szczeg贸lne osi膮gni臋cia w sporcie dla dzieci i m艂odzie偶y zamieszka艂ych na terenie Gminy Pieszyce (projekt nr 42/2018).
 16. Sprawozdanie Burmistrza z pracy mi臋dzy sesjami Rady Miejskiej.
 17. Interpelacje i zapytania radnych.
 18. Odpowiedzi na interpelacje.
 19. Wolne wnioski i informacje.
 20. Zamkni臋cie sesji Rady Miejskiej.