Uchwała nr II/8/2018
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2019

Uchwała nr II/10/2018
Rady Miejskiej w Pieszycach
z dnia 28 listopada 2018 r.
w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 

Osoby fizyczne wypełniają druki INFORMACJI:

IN-1 (Informacja w sprawie podatku od nieruchomości TUTAJ), IR-1 (informacja w sprawie podatku rolnego TUTAJ), IL-1 (informacja w sprawie podatku leśnego TUTAJ)

 

Osoby prawne wypełniają druki deklaracji:

DN-1 (Deklaracja na podatek od nieruchomości TUTAJ), ZN-1/A (Dane o nieruchomościach TUTAJ), DR-1 (Deklaracja na podatek rolny TUTAJ), DL-1 (Deklaracja na podatek leśny TUTAJ)

 

Druki dotyczące zwolnień dla osób fizycznych i prawnych:

Druk ZN-1/B (Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości TUTAJ)

Druk ZL-1/B (Dane o zwolnieniach w podaku leśnym TUTAJ)

Druk ZL-1/A (Dane o nieruchomościach leśnych TUTAJ)