Uchwa艂a w sprawie stawek podatku od nieruchomo艣ci na rok 2020 - POBIERZ

Osoby fizyczne wype艂niaj膮 druki INFORMACJI:

IN-1 (Informacja w sprawie podatku od nieruchomo艣ci TUTAJ)

ZIN-1 (Za艂膮cznik do informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegaj膮cych opodatkowaniu TUTAJ)

ZIN-2 (Za艂膮cznik do informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania TUTAJ)

ZIN-3 (Za艂膮cznik do informacji o nieruchomo艣ciach i obiektach budowlanych - dane pozosta艂ych podatnik贸w TUTAJ)

IR-1 (informacja w sprawie podatku rolnego TUTAJ)

ZIR-1 (Za艂膮cznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegaj膮cych opodatkowaniu TUTAJ)

ZIR-2 (Za艂膮cznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania TUTAJ)

ZIR-3 (Za艂膮cznik do informacji o gruntach - dane pozosta艂ych podatnik贸w TUTAJ)

 IL-1 (Informacja o lasach TUTAJ)

ZIL-1 (Za艂膮cznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegaj膮cych opodatkowaniu TUTAJ)

ZIL-2 (Za艂膮cznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania TUTAJ)

ZIL-3 (Za艂膮cznik do informacji o lasach - dane pozosta艂ych podatnik贸w TUTAJ)

 

Osoby prawne wype艂niaj膮 druki deklaracji:

DN-1 (Deklaracja na podatek od nieruchomo艣ci TUTAJ)

ZDN-1 (Za艂膮cznik do deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci - dane o przedmiotach opodatkowania podlegaj膮cych opodatkowaniu TUTAJ)

ZDN-2 (Za艂膮cznik do deklaracji na podatek od nieruchomo艣ci - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania TUTAJ)

DR-1 (Deklaracja na podatek rolny TUTAJ)

ZDR-1 (Za艂膮cznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegaj膮cych opodatkowaniu TUTAJ)

ZDR-2 (Za艂膮cznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania TUTAJ)

DL-1 (Deklaracja na podatek le艣ny TUTAJ)

ZDL-1 (Za艂膮cznik do deklaracji na podatek le艣ny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegaj膮cych opodatkowaniu TUTAJ)

ZDL-2 (Za艂膮cznik do deklaracji na podatek le艣ny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania TUTAJ)