1. Ocena realizacji bud偶etu Gminy Pieszyce za 2021 rok - sesja absolutoryjna.

2. Rozpatrywanie projekt贸w uchwa艂.