1. Ocena realizacji bud偶etu Gminy Pieszyce za 2018 rok - sesja absolutoryjna.

2. Rozpatrzenie projekt贸w uchwa艂.