Gospodarka odpadami - op艂aty

Od 1 stycznia 2020 r. stawki op艂at za gospodarowanie odpadami dla nieruchomo艣ci zamieszka艂ych, po艂o偶onych na terenie Miasta i Gminy Pieszyce, wynosz膮:

27,00 z艂/miesi臋cznie/os., stawka podstawowa,
54,00 z艂/miesi臋cznie/os. stawka op艂aty podwy偶szonej, je偶eli w艂a艣ciciel nieruchomo艣ci nie wype艂nia obowi膮zku zbierania odpad贸w komunalnych w spos贸b selektywny.

Op艂aty za odbi贸r odpad贸w nale偶y wnosi膰 na indywidualny numer konta bankowego (niezmienny dla danego w艂a艣ciciela i nieruchomo艣ci), kt贸ry jest podany w informacji o op艂acie.

Op艂aty wnosimy za okres dw贸ch miesi臋cy, do 20 dnia drugiego miesi膮ca (20 lutego, 20 kwietnia, 20 czerwca, 20 sierpnia, 20 pa藕dziernika, 20 grudnia).

W przypadku zgubienia informacji o op艂acie za odpady, prosimy o kontakt z biurem Zwi膮zku Gmin, telefonicznie pod nr 74 8315002, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript. lub osobi艣cie ul. 艢widnicka 38, 58-200 Dzier偶oni贸w, budynek Starostwa Powiatowego, II pi臋tro, pok. 204.

W ramach wnoszonej op艂aty: mieszka艅cy s膮 wyposa偶ani w pojemniki do odbioru odpad贸w, kt贸re utrzymywane s膮 w odpowiednim stanie sanitarnym, porz膮dkowym i technicznym, zapewniony jest odbi贸r odpad贸w zmieszanych i segregowanych oraz odpad贸w problemowych w ramach punkt贸w selektywnego zbierania odpad贸w komunalnych.

Od lipca 2013 r odbi贸r i prawid艂owe unieszkodliwianie odpad贸w komunalnych jest obowi膮zkiem lokalnych samorz膮d贸w. Dzier偶oni贸w, Gmina Dzier偶oni贸w i Niemcza, a od 1 stycznia 2020 r. tak偶e Bielawa i Pieszyce realizuj膮 to zadanie wsp贸lnie w ramach Zwi膮zku Gmin Powiatu Dzier偶oniowskiego. Gminny system gospodarki odpadami komunalnymi dotyczy tylko nieruchomo艣ci zamieszka艂ych. Przedsi臋biorcy, tak jak do tej pory, musz膮 posiada膰 indywidualne umowy na odbi贸r odpad贸w komunalnych z wybran膮 przez siebie firm膮.

Og艂oszenie nr 32/2019 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr dzia艂ki
Nr KW

Po艂o偶enie i opis

powierz-

chnia dzia艂ki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywo艂awcza (z艂)

Wysoko艣膰 wadium

Godzina
przetargu

1

22

KW SW1D/ 00048422/4

PO艁O呕ENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obr臋b G贸rne

OPIS:

niezabudowana dzia艂ka gruntu,

Dost臋p do drogi publicznej przez drog臋 wewn臋trzn膮.

0.0267

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywno艣ci(3)

7.334,-

730,-

1000

2

295

KW SW1D/ 00050977/6

PO艁O呕ENIE:

Gmina Pieszyce

Miasto Pieszyce obr臋b G贸rne

OPIS:

Dzia艂ka gruntu niezabudowana rolna(1). Dost臋p do drogi publicznej od strony Bielawy. Nabywca nieruchomo艣ci b臋dzie zobowi膮zany uzyska膰 we w艂asnym zakresie zgody na korzystanie z nieruchomo艣ci wykorzystywanych jako drogi wewn臋trzne.

0.5255

MN - Tereny zabudowy mieszkaniowej niskiej intensywno艣ci (3)

8-R, 10-R 鈥 tereny rolne(2)

10 鈥揨L 鈥 lasy i zadrzewienia(2)

105.100,-

10.000,-

1030

(1) Dzia艂ka jest nieruchomo艣ci膮 roln膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy o kszta艂towaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 2052).

 (2)  przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

 (3) przeznaczenie w Studium Uwarunkowa艅 Zagospodarowania Przestrzennego miasta Pieszyce

Nieruchomo艣膰 jest wolna od wszelkich obci膮偶e艅 i praw na rzecz os贸b trzecich.

  1. Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 8 stycznia 2020 r. w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Ko艣ciuszki 2, pok. nr 12 (I pi臋tro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane b臋dzie w pieni膮dzu.
  3. Wadium nale偶y wp艂aci膰 na konto Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Sp贸艂dzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wp艂acenia wadium wyznacza si臋 do dnia  2 stycznia 2020 r.

Czytaj ca艂e og艂oszenie >>>

Og艂oszenie nr 31/2019 o przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce zaprasza do publicznego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda偶 nieruchomo艣ci po艂o偶onych na terenie Gminy Pieszyce:

Lp.

Nr dzia艂ki
Nr KW

Po艂o偶enie i opis

powierz-

chnia dzia艂ki

( ha)

Przeznaczenie
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub Studium

Cena wywo艂awcza (z艂)

Wysoko艣膰 wadium

Godzina
przetargu

1

613

SW1D/00048047/1

Po艂o偶enie:

Gmina Pieszyce, wie艣 Piskorz贸w obr臋b Piskorz贸w

Opis:

Dzia艂ka gruntu niezabudowana rolna(1). Dost臋p do drogi publicznej przez drogi wewn臋trzne wymagaj膮ce odtworzenia.

Zapisana  w ewidencji grunt贸w jako klasou偶ytki: Ps IV, Lz-PsIV

1.4852

R3 鈥 u偶ytki rolne(2)

ZDL.4 鈥 u偶ytki le艣ne(2)

23.296,-

2.300,-

930

(1) Dzia艂ka jest nieruchomo艣ci膮 roln膮 w rozumieniu przepis贸w ustawy o kszta艂towaniu ustroju rolnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016, poz. 2052).

 (2) przeznaczenie w Planie Zagospodarowania Przestrzennego.

poprzednie przetargi na zbycie wy偶ej opisanej nieruchomo艣ci zako艅czy艂 si臋 wynikiem negatywnym i odby艂y si臋:  I 鈥 2.07.2019 r., II 鈥 20.08.2019 r., III 鈥 8.10.2019 r., IV 鈥 26.11.2019 r.

Nieruchomo艣膰 jest wolna od wszelkich obci膮偶e艅 i praw na rzecz os贸b trzecich.

  1. Przetarg odb臋dzie si臋 w dniu 8 stycznia 2020 r. w Urz臋dzie Miasta i Gminy w Pieszycach, Ko艣ciuszki 2, pok. nr 12 (I pi臋tro).
  2. Wnoszone wadium przyjmowane b臋dzie w pieni膮dzu.
  3. Wadium nale偶y wp艂aci膰 na konto Urz臋du Miasta i Gminy w Pieszycach:

Bank Sp贸艂dzielczy nr 02 9527 0007 0036 6063 2000 0005

Termin wp艂acenia wadium wyznacza si臋 do dnia 2 stycznia 2020 r.

Czytaj ca艂e og艂oszenie >>>