Szanowni Mieszkańcy, 

     Od 1 lipca 2013 roku obowiązuje znowelizowana „Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach” przyjęta przez parlament RP.

     Głównym celem ustawy jest przed wszystkim upowszechnienie prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła” i zmniejszenie ilości składowanych odpadów na wysypiskach.

     W okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2019 roku odpady komunalne od mieszkańców na terenie gminy Pieszyce odbierać będzie Wykonawca: ECO Ekologiczne Centrum Odzysku Sp. z o.o. (dawniej Zakład Usług Komunalnych Tadeusz Drozdowski), który wyłoniony został w drodze przetargu. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia odpowiednich pojemników oraz worków do segregacji właścicielom poszczególnych posesji lub zarządcom nieruchomości, przy czym:

- odpady komunalne zmieszane odbierane będą raz w tygodniu,

- odpady komunalne segregowane odbierane będą raz w miesiącu (Uwaga: od kwietnia do października dwa razy
w miesiącu).

Dodatkowo:
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny ,meble i odpady wielkogabarytowe Wykonawca odbierze
z nieruchomości raz na kwartał w danym roku (w terminach wcześniej ogłoszonych),
- przeterminowane oraz niepotrzebne leki będzie można oddać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Bielawskiej 6,
- w ramach selektywnego zbierania odpadów funkcjonować będą na terenie gminy gniazda ogólnodostępne (dla mieszkańców, którzy nie deklarowali segregacji, a chcą oddać np. nadwyżkę butelek plastikowych lub szklanych, albo dla mieszkańców, którzy nie mieli wpływu na wybór metody oddawania odpadów, a chcą segregować odpady).

Stawki za odbiór odpadów wynoszą miesięcznie:
- odpady segregowane: 12 zł za osobę
- odpady niesegregowane: 17 zł za osobę

Podstawą wnoszenia opłat jest złożona deklaracja (POBIERZ TUTAJ). Stwierdzenie braku złożenia deklaracji będzie skutkowało wszczęciem postępowania administracyjnego.

Zasady wnoszenia opłat:
• właściciele prywatni w kasie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy:
Urząd Miasta i Gminy, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 58-250 Pieszyce,

Bank Spółdzielczy w Dzierżoniowie 29 9527 0007 0036 6063 2000 0004

  • mieszkańcy zasobów spółdzielczych na konto wskazane przez Spółdzielnię,
    • mieszkańcy zasobów komunalnych na konto, które otrzymują z Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, mieszkańcy zasobów wspólnotowych na indywidualne konto, które otrzymują od Zarządcy,
    • wspólnoty z Zarządem własnym w kasie lub na konto Urzędu Miasta i Gminy.

Opłaty powinny być dokonywane do połowy miesiąca po miesiącu rozliczeniowym. Przykład: za styczeń płacimy do 15 lutego.

Aby ograniczyć wydatki związane z prowizjami, płatności można dokonać z góry za 2,3 lub nawet 6 miesięcy. Stwierdzenie braku opłat będzie podlegało egzekucji i będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.

>Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi<


>Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pieszyce<

Uwagi dotyczące działalności systemu należy zgłaszać na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach, Wydział Gospodarki Gruntami i Rolnictwa,
ul. Kościuszki 2,58-250 Pieszyce, tel:74 8365-268,
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  www.pieszyce.pl

Urząd Miasta i Gminy w Pieszycach