Zakończył się wstępny etap przygotowań do wydania trzeciej serii Kolekcji Literackiej. Instytut Literatury zatwierdził dofinansowanie do wydania przez OW SPP sześciu pozycji: pięciu tomików poezji i tomu krytycznoliterackiego zawierającego 15 esejów o tomach poprzedniej edycji. Wśród wybranych pozycji znalazł się tomik wierszy pt.: "Pieszycka Księga Umarłych" autorstwa Adama Lizakowskiego - Honorowego Obywatela Gminy Pieszyce.

Książka zostanie wydana przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i ukaże się jesienią tego roku w nakładzie 1500 egzemplarzy.