Kiedy i gdzie można składać wnioski?

Wnioski można składać od 21 marca (poniedziałek) codziennie od godziny 8.00 do 14.00 w Centrum Usług Społecznych w Pieszycach ul. Kopernika 124.
Telefon do kontaktu: 74 836 52 45 lub 504 67 61 61
Wniosek rozpatrywany będzie w terminie miesiąca od dnia złożenia wniosku.
Świadczenie przyznawane jest za okresy faktycznego zapewnienia zakwaterowania oraz wyżywienia, nie dłużej niż za okres 60 dni.
Wypłata świadczenia następować będzie z dołu.

 Co jest wymagane przy składaniu wniosków?

Wymagane są:
1. Dane osobowe wnioskodawcy oraz numer konta bankowego;
2. Dane osobowe wszystkich członków rodzin ukraińskich (Uwaga! niezbędny będzie PESEL lub w przypadku braku rodzaj oraz numer/seria dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela Ukrainy)
Nie jest wymagany podpis (jeżeli np. osoby udały się już w dalszą drogę).

Czy informacje zawarte we wnioskach będą weryfikowane?

Tak. Wnioski będą weryfikowane przez pracowników Centrum Usług Społecznych w Pieszycach w szczególności obowiązek zapewnienia (oprócz zakwaterowania) wyżywienia uchodźcom z Ukrainy.

Przypominamy, że mieszkańcy składają wnioski pod rygorem odpowiedzialności karnej, informacje w nich zawarte muszą być zgodne ze stanem faktycznym.

Pobierz wniosek:
Aktywny wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Interaktywny załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy