Od 16 marca 2022 r. mo偶na sk艂ada膰 wnioski o nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy, kt贸rzy wjechali do Polski po 24 lutego, uciekaj膮c przed wojn膮, zgodnie z ustaw膮 z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwi膮zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa艅stwa Dz. U. poz. 583).

Na podstawie specustawy obywatelom Ukrainy w zwi膮zku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pa艅stwa b臋dzie udzielana szeroka pomoc i 艣wiadczenia. Podstaw膮 do ubiegania si臋 o prac臋 czy pomoc lekarsk膮 jest posiadanie numeru PESEL.

Apelujemy jednak, aby zainteresowani nadaniem numeru PESEL, nie udawali si臋 ju偶 pierwszego dnia do urz臋du. Obs艂uga jednej osoby to minimum 30-40 minut.

Przy nadaniu nr PESEL pobierane b臋d膮 odciski palc贸w od ka偶dego, kto uko艅czy艂 12 lat. Ca艂y proces odbywa si臋 w polskim Rejestrze Dowod贸w Osobistych. Do obs艂ugi systemu s艂u偶y specjalnie dedykowany sprz臋t informatyczny ze skanerami i czytnikami odcisk贸w palc贸w, a jego liczba jest ograniczona. Obs艂uguj膮 go wy艂膮cznie upowa偶nieni pracownicy urz臋du, kt贸rzy otrzymali stosowne uprawnienia i karty kryptograficzne.

Ponadto proces wydawania numeru PESEL mo偶e by膰 po艂膮czony z uruchomieniem Profilu Zaufanego 鈥 potrzebnego np. do ubiegania si臋 o r贸偶ne 艣wiadczenia.

Wz贸r wniosku o nadanie numeru PESEL w zwi膮zku z konfliktem na Ukrainie:
Wniosek w j臋zyku polskim i ukrai艅skim >>>
Wniosek w j臋zyku polskim i rosyjskim >>>

Wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy zawiera:

1) imi臋 (imiona);
2) nazwisko;
3) unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukrai艅ski;
4) obywatelstwo;
5) imi臋 matki osoby ma艂oletniej, o ile zosta艂o udokumentowane;
6) nazwisko matki osoby ma艂oletniej, o ile zosta艂o udokumentowane;
7) imi臋 ojca osoby ma艂oletniej, o ile zosta艂o udokumentowane;
8) nazwisko ojca osoby ma艂oletniej, o ile zosta艂o udokumentowane;
9) numery PESEL rodzic贸w, o ile zosta艂y nadane i s膮 znane;
10) dat臋 urodzenia;
11) miejsce urodzenia;
12) kraj urodzenia;
13) p艂e膰;
14) dat臋 wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
15) dat臋 z艂o偶enia wniosku;
16) adnotacj臋 o tym, czy odciski palc贸w zosta艂y pobrane;
17) adnotacj臋 urz臋dnika o wyniku lub przyczynach braku weryfikacji z rejestrem obywateli Ukrainy prowadzonym przez Stra偶 Graniczn膮;
18) informacje dotycz膮ce sprawowania faktycznej opiek臋 nad dzieckiem , w tym mi臋dzy innymi wskazanie stosunku pokrewie艅stwa z dzieckiem 鈥 je偶eli taki istnieje, a w przypadku jego braku 鈥 innej relacji 艂膮cz膮cej t臋 osob臋 z dzieckiem;
19) o艣wiadczenie o przybyciu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpo艣rednio z terytorium Ukrainy w zwi膮zku z dzia艂aniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego pa艅stwa;
20) o艣wiadczenie o byciu ma艂偶onkiem obywatela Ukrainy, kt贸ry przyby艂 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bezpo艣rednio z terytorium Ukrainy w zwi膮zku z dzia艂aniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego pa艅stwa;
21) o艣wiadczenie o prawdziwo艣ci danych zawartych we wniosku oraz klauzul臋 o tre艣ci: 鈥濲estem 艣wiadomy odpowiedzialno艣ci karnej za z艂o偶enie fa艂szywego o艣wiadczenia鈥;
22) w艂asnor臋czny czytelny podpis wnioskodawcy albo adnotacj臋 pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu;
23) w艂asnor臋czny podpis osoby ubiegaj膮cej si臋 o nadanie numeru PESEL, kt贸ra uko艅czy艂a 12. rok 偶ycia, albo adnotacj臋 pracownika organu gminy o przyczynie braku podpisu.

Zgodnie z art. 4 ust. 2-21 specustawy wniosek o nadanie numeru PESEL obywatelowi Ukrainy, trzeba z艂o偶y膰 osobi艣cie w siedzibie organu gminy na pi艣mie utrwalonym w postaci papierowej, opatrzonym w艂asnor臋cznym czytelnym podpisem, wype艂nionym przez wnioskodawc臋 albo przez pracownika tego organu na podstawie danych podanych przez wnioskodawc臋.
W imieniu osoby nieposiadaj膮cej zdolno艣ci do czynno艣ci prawnych lub posiadaj膮cej ograniczon膮 zdolno艣膰 do czynno艣ci prawnych ubiegaj膮cej si臋 o nadanie numeru PESEL wniosek ten powinien z艂o偶y膰 jeden z rodzic贸w, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy, o kt贸rym mowa w art. 25 specustawy, lub osoba sprawuj膮ca faktyczn膮 piecz臋 nad dzieckiem.

Podczas sk艂adania wniosku pobiera si臋 od osoby, kt贸rej dotyczy wniosek, odciski palc贸w. Przy czym nie pobiera si臋 odcisk贸w palc贸w od osoby:
1) kt贸ra nie uko艅czy艂a 12. roku 偶ycia;
2) od kt贸rej chwilowo fizycznie nie jest mo偶liwe pobranie odcisk贸w kt贸regokolwiek z palc贸w;
3) od kt贸rej pobranie odcisk贸w palc贸w jest fizycznie niemo偶liwe.

Odciski palc贸w pobiera si臋 w spos贸b okre艣lony w przepisach wydanych na podstawie art. 54 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

Przy sk艂adaniu wniosku o nadanie numeru PESEL nale偶y okaza膰:

- dokument podr贸偶y, Kart臋 Polaka lub inny dokument ze zdj臋ciem umo偶liwiaj膮cy ustalenie to偶samo艣ci,
- w przypadku os贸b poni偶ej 18 roku 偶ycia 鈥 tak偶e dokument potwierdzaj膮cy urodzenie,
Mo偶e by膰 to tak偶e dokument uniewa偶niony, a maj膮c na uwadze wyj膮tkowo艣膰 sytuacji, w przypadku braku dokument贸w nale偶y z艂o偶y膰 o艣wiadczenie.

Do wniosku niezb臋dne jest tak偶e zdj臋cie spe艂niaj膮ce wymagania jak do dowodu osobistego.

Na podstawie: 
https://samorzad.infor.pl/wiadomosci/5434853,Wniosek-o-PESEL-dla-obywatela-Ukrainy-jak-zlozyc-na-jakim-formularzu.html