Tak niebawem będą wyglądały budynki, które Gmina Pieszyce będzie budowała wspólnie z Dzierżoniowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego w miejscu dzisiejszych ogrodów działkowych w okolicach skrzyżowania ul. Ogrodowej, 1 Maja i Obywatelskiej.