Nauczyciel to ktoś bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcania innych do myślenia, marzenia, poznawania, próbowania, działania!
(B. Conklin)
DENNewsZ okazji Dnia Edukacji Narodowej w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Pieszycach odbyło się kameralne spotkanie Burmistrz Miasta i Gminy Pieszyce, Doroty Koniecznej – Enozel z dyrektorkami placówek oświatowych, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Pieszyckiej Harcerskiej Organizacji Podziemnej, Niepublicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi, Przedszkola Publicznego nr 2 i Żłobka Miejskiego nr 1 w Pieszycach.
14 października to dzień, w którym władze gminy mogą przekazać serdeczne życzenia i gratulacje dla wszystkich pracowników oświaty za trud włożony w edukację najmłodszych mieszkańców, to także moment na podsumowanie dotychczasowych działań i osiągnięć, chwila refleksji i wymiany doświadczeń między placówkami.