Organizacje Pożytku Publicznego otrzymały dotacje na wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Pieszyce. Do konkursu przystąpiły cztery organizacje promujące krzewienie kultury fizycznej, w tym dwie z zakresu piłki nożnej, jedna piłki siatkowej i tenisa stołowego i jedna zajmująca się treningami zapaśniczymi, sumo i ju-jitsu.
 NGO Dotacje NewsW wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert przyznano dotacje na:

1. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej.
a) Wspieranie działań klubów sportowych w zakresie piłki nożnej, prowadzenie szkolenia sportowego, udział dzieci, młodzieży i seniorów z Gminy Pieszyce w meczach, turniejach, obozach sportowych.
-Miejskiemu Klubowi Sportowemu „Pogoń” w Pieszycach w kwocie 60 000 zł.
-Ludowemu Klubowi Sportowemu „Boxmet” Piskorzów w kwocie 20 000 zł.
b) Udział dzieci i młodzieży z Gminy Pieszyce w zajęciach z tenisa stołowego i piłki siatkowej oraz w igrzyskach młodzieży.
- Stowarzyszeniu Lokalnemu Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL „SALOS” RP w kwocie 8 000 zł.
c) Udział dzieci i młodzieży z Gminy Pieszyce w treningach i turniejach zapaśniczych, sumo i jiu jitsu.
- Uczniowskiemu Ludowemu Klubowi Sportowemu „SOWA” w kwocie 9 000 zł.