24 lutego 2020 r. rozpoczęła się rekrutacja do Przedszkola Publicznego Nr 2 w Pieszycach przy ul. Piotra Własta 17. Przedszkole dysponuje 55 wolnymi miejscami dla kandydatów zamieszkałych w Gminie Pieszyce.

PPNewsW przypadku większej ilości złożonych wniosków na pierwszym etapie rekrutacji brana będzie pod uwagę m. in. wielodzietność rodziny, niepełnosprawność dziecka, niepełnosprawność w rodzinie kandydata, samotne wychowywanie, a także objęcie kandydata pieczą zastępczą. Przedszkole honoruje Pieszycką Kartę Dużej Rodziny. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana jest w ramach 5 godzin bezpłatnie. Za każdą dodatkową godzinę pobytu powyżej podstawy programowej rodzice płacą 1 zł., a przypadku drugiego dziecka w placówce obowiązuje 25% zniżka. Odpłatność pobierana jest tyko za dni pobytu dziecka w przedszkolu. Wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola oraz oświadczenie o miejscu zamieszkania, można pobierać i składać w kancelarii przedszkola, w dniach od 24.02.2020 r. do 24.03.2020 r., a także na stronie internetowej www.pp2pieszyce.pl w zakładce "DLA RODZICÓW". Listy kandydatów przyjętych do przedszkola opublikowane będą do 08.05.2020 r.

Serdecznie zapraszamy.