Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Pieszyce z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

Zarządzenie Nr 78/2019

KonkursWakacjeGKRPA