W dniach 5 - 28 marca 2019 roku w Powiecie Dzierżoniowskim rozpocznie się kwalifikacja wojskowa, na którą muszą się stawić mężczyźni urodzeni w 2000 roku. Kwalifikacja będzie prowadzona w budynku Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie przy ul. Świdnickiej 38 (II p.).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 74 832 52 28, a w trakcie trwania kwalifikacji pod nr. tel. 74 832 36 53.

Każdy podlegający obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji dostanie imienne wezwanie od właściwego wójta/burmistrza. Osoby, które nie mogą stawić się w wyznaczonym dniu i zgłoszą ten fakt wcześniej, mogą mieć wyznaczony inny termin w trakcie trwania kwalifikacji

Podczas kwalifikacji Powiatowa Komisja Lekarska oceni zdolność do pełnienia służby wojskowej w celu ustalenia kategorii zdrowia. Wypisana zostanie również książeczka wojskowa. Osoby zainteresowane wstąpieniem do formacji służby wojskowej otrzymają informacje od przedstawiciela Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku

Osoby zgłaszające się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy powinny mieć przy sobie:
• dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
• aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie, kwalifikacje zawodowe (świadectwo ukończenia szkoły lub zaświadczenie o kontynuacji nauki),
• jeśli jest taka potrzeba – dokumentację medyczną dotyczącą stanu zdrowia

Termin kwalifikacji dla mieszkańców Gminy Pieszyce: 18 – 20 marca 2019 roku