Od 1 lutego 2019 r. w siedzibie
Ośrodka Pomocy Społecznej w Pieszycach
możliwe będzie skorzystanie
z nieodpłatnej pomocy prawnej

codziennie w godzinach od 10:00 do 14:00, parter - pokój nr 4
telefon do punktu: 74 832 41 72

Osoba uprawniona do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej to osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Na tą okoliczność przed skorzystaniem z tej formy pomocy osoba składa pisemne oświadczenie.
Oświadczenie składa się osobie udzielającej bezpłatnej pomocy prawnej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1. Poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
2. wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego lub
3. sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym lub
4. nieodpłatną mediację lub
5. sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Rejestracja celem umówienia spotkania:
• telefoniczna pod numerem: 74 832 36 64 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Dzierżoniowie, tj. w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30 - 15:30, we wtorki w godz. 7:30 - 16:30, a w piątki w godz. 7:30 - 14:30 lub
• elektronicznie pod adresem: dzierzoniow.npp-24.pl


LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA