150 000 zł w tym roku wydadzą Pieszyce z budżetu gminy na dofinansowanie lokalnych stowarzyszeń. Pieniądze będą przeznaczone między innymi na sport, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, a także ochronę i promocję zdrowia. Fundusze zostały rozdysponowane w wyniku konkursu ofert.
NGONews
1. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej dotację otrzymali:
- Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Pieszycach – 60 000 zł,
- Ludowy Klub Sportowy „Boxmet” Piskorzów – 21 000 zł,
- Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SL „SALOS” RP – 5 000 zł,
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Sowa” – 5 000 zł,
- Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych, Sekcja Pieszyce – 3 000 zł,
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach – 2 000 zł.
2.Podttrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:
- Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, Zarząd Koła Miejskiego w Pieszycach – 4 000 zł.
3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym:
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Pieszyce – 4 000 zł.
4. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży:
- Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół im. Ks. Jana Dzierżonia w Pieszycach – 1 900 zł,
- Miejski Klub Sportowy „Pogoń” Pieszycach – 1 900 zł.
Aktualna kwota wsparcia stowarzyszeń to 107 800 zł, pozostałe pieniądze zostaną przeznaczone na wypoczynek letni dzieci i młodzieży, organizację zawodów wędkarskich, a także na sterylizację bezdomnych zwierząt.

Wyniki konkursu z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrony i promocji zdrowia oraz działania na rzecz osób niepełnosprawnych, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, kultury, sztuk, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, spieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.