NASZA MISJA
„Czysta woda w każdym kranie, tylko czyste ścieki do rzeki”

NASZA WIZJA
„Nasza innowacyjność w działaniu, satysfakcją naszych klientów”
„Czyste powietrze w każdej gminie”

„Nasz dom, Ziemia, zdaje się stawać coraz większym składem nieczystości”
                                                                                                                                                   Ojciec Święty Franciszek – Encyklika Laudato Si’

ZAPRASZAMY
Mieszkańców Gminy Pieszyce
NA
II KONFERENCJĘ GMIN ZIEMI DZIERŻONIOWSKIEJ
nt. MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ MATKI ZIEMI

Prezes Zarządu WiK Sp. z o.o.                                                                                 Burmistrz Miasta Bielawy
Andrzej Bronowicki                                                                                                     Piotr Łyżwa

Plan konferencji:

20.04.2018 r.
MOKIS Bielawa Sala dawnego Teatru Robotniczego przy ul. Piastowskiej 19a.

Część I
11.00 Otwarcie konferencji – Pan Piotr Łyżwa Burmistrz Miasta Bielawy.
            Film na temat niskiej emisji gazów i pyłów do atmosfery.
            Problem smogu na przykładzie miasta Bielawy.
            „Dolnośląski Alarm Smogowy” – przedstawienie organizacji.
            Prelekcja mistrza kominiarskiego na temat prawidłowej eksploatacji pieców na paliwo stałe.
Ok. 12.00 Przerwa kawowa

Część II
            Informacja o klastrze energetycznym – Prezes WiK Andrzej Bronowicki
            Nieszczelne szamba a zagrożenie dla ujęć wody – Prezes WiK Andrzej Bronowicki
            Wykład Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
13.00 Zakończenie