1 czerwca 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Pieszycach. W spotkaniu uczestniczyło dwóch członków zwyczajnych, czterech członków nadzwyczajnych oraz zaproszeni goście.
ZwiazekKombatantowNews

Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności koła za lata 2013-2017, a złożył je sekretarz koła Zdzisław Maciejewski, natomiast sprawozdanie finansowe przedstawiła księgowa Jadwiga Kowalska. W tym samym dniu wybrano jednogłośnie nowy zarząd koła w Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, w którego skład wchodzą:
- Przewodniczący koła porucznik Lucja Serafin,
- Zastępca przewodniczącego Zdzisław Oleksiak,
- Zastępca przewodniczącego Józef Przeorek,
- Sekretarz Zdzisław Maciejewski,
- Księgowa Jadwiga Kowalska,
- Delegat na zjazd przedstawicieli kół we Wrocławiu Zdzisław Oleksiak.
Komisji rewizyjnej nie powołano ze względu na bardzo zaawansowany wiek pozostałych członków zwyczajnych oraz brak zainteresowania działalnością koła podopiecznych.