1 czerwca 2017 r. odbyło się zebranie sprawozdawczo wyborcze koła Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych w Pieszycach. W spotkaniu uczestniczyło dwóch członków zwyczajnych, czterech członków nadzwyczajnych oraz zaproszeni goście.
ZwiazekKombatantowNews

Podczas zebrania zostało przedstawione sprawozdanie z działalności koła za lata 2013-2017, a złożył je sekretarz koła Zdzisław Maciejewski, natomiast sprawozdanie finansowe przedstawiła księgowa Jadwiga Kowalska. W tym samym dniu wybrano jednogłośnie nowy zarząd koła w Związku Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, w którego skład wchodzą:
- Przewodniczący koła porucznik Lucja Serafin,
- Zastępca przewodniczącego Zdzisław Oleksiak,
- Zastępca przewodniczącego Józef Przeorek,
- Sekretarz Zdzisław Maciejewski,
- Księgowa Jadwiga Kowalska,
- Delegat na zjazd przedstawicieli kół we Wrocławiu Zdzisław Oleksiak.
Komisji rewizyjnej nie powołano ze względu na bardzo zaawansowany wiek pozostałych członków zwyczajnych oraz brak zainteresowania działalnością koła podopiecznych.

Timber by EMSIEN-3 LTD